Uczniowski Klub Sportowy Sokół w Zatorze, zaprasza wszystkich mieszkańców naszej Gminy, na zajęcia sportowe i rekreacji ruchowej. Zajęcia odbywają z podziałem na grupy określane pod względem wybranego sportu i zaawansowania uczestników. W ofercie mamy doskonalenie umiejętności z zakresu piłki siatkowej, koszykówki, lekkiej atletyki . Odbywać się będą również zajęciach ogólnorozwojowe i rekreacyjne.

Można spróbować swych sił w zajęciach biegowych w terenie oraz w treningach kolarstwa. – Informacja dodatkowa podczas zajęć w hali sportowej.

Zapraszamy w każdy poniedziałek, środę i piątek o godzinie 16:30 do 18:30 – Hala sportowe w Strefie Rekreacji Sportowej przy ZSO Zator.
Wymagane obuwie sportowe i strój sportowy.

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Zator.