Nie mieli okazji do nudy młodzi sportowcy naszej Gminy. UKS SOKÓŁ, przy współpracy z ZSO Zator, zorganizował zajęcia nie tylko dla swoich zawodników, ale dla wszystkich chętnych do aktywnego spędzania wolnego czasu. W pierwszym tygodniu, zorganizowano zajęcia ogólnorozwojowe w hali sportowej i zajęcia w terenie. Była okazja doskonalenia swych umiejętności również w grach zespołowych oraz pieszego zwiedzania ciekawych okolic Zatorszczyzny, podczas marszobiegów terenowych.

W drugim tygodniu ferii, nasi młodzi sportowcy wyjechali do Zakopanego, gdzie zorganizowano obozy sportowe, dedykowane dla miłośników piłki siatkowej oraz drugi, dla młodych lekkoatletów. Zajęcia odbywały się trzy razy dziennie a rozpoczynał je poranny rozruch. Młodzież uczestniczyła w treningach na sali gimnastycznej, na basenach i lodowisku, jednak najwięcej radości dawały treningi na świeżym powietrzu i świeżym śniegu z Giewontem w tle. W tym, nie przeszkadzał nawet siarczysty mróz. Były obowiązkowo Krupówki, wizyta w muzeum figur woskowych, wyjazd na skocznie narciarską i spacer po Zakopanem. W wyjeździe licznie wzięli uczniowie klasy sportowej ZSO Zator. UKS Sokół dofinansował organizację obozów sportowych, ze środków pozyskanych w ramach dotacji na wsparcie organizacji sportowych w Gminie Zator.