Puchar Przechodni Burmistrza Zatora.

Niedziela 03.03.2013r godz. 10:00

Już po raz trzeci zorganizowany zostanie turniej piłki siatkowej, w którym nagrodą główną będzie Puchar Przechodni Burmistrza Zatora oraz tytuł Mistrza Gminy Zator w piłce siatkowej. Zwycięzca otrzyma tę prestiżową nagrodę w posiadanie, do czasu kolejnego turnieju organizowanego w ramach tego cyklu rozgrywek. Nagroda przechodzi na własność drużyny (sołectwa/osiedla) po trzykrotnym zwycięstwie z rzędu w trzech kolejnych edycjach. Zwycięzcą pierwszego turnieju jest drużyna Morysiny. Aktualnym posiadaczem trofeum są zawodnicy Skawy Podolsze .

Zgłoszenia drużyn należy składać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na portalu lub w hali ZSO Zator w godz. 8:00 – 20:00, w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego. W zgłoszeniu należy podać nazwę drużyny, nazwiska uczestników oraz numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktów z organizatorem.

Patronat: Burmistrz Zatora Zbigniew Biernat.

Regulamin

Warunkiem wzięcia udziału jest przedstawienie listy zgłoszeniowej zawierającej nazwiska wszystkich zawodników, potwierdzonej przez sołtysów lub przewodniczących zarządów osiedli. Drużyny biorące udział muszą nosić nazwę sołectwa lub osiedla, które reprezentują i składać się z maksymalnie 9 osób. Uczestnikami mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy Zator oraz osoby zatrudnione na terenie Gminy Zator i członkowie stowarzyszeń lub organizacji mających siedzibę na terenie Gminy Zator. Wyklucza się możliwość gry w drużynie zawodników będących członkami klubów sportowych nie działających na terenie Gminy Zator. System rozgrywek zależny jest od ilości zgłoszonych drużyn i zostanie podany po zakończeniu przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń. Drużyna wygrana wskazuje osobę odpowiedzialną za puchar przechodni.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za urazy i kontuzje zawodników oraz za rzeczy zagubione w trakcie trwania turnieju.

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

Wszelkie informacje: Sebastian Żabiński nr tel. 512284558 e-mail: tvn4@onet.eu

Organizatorzy:

ZSO Zator, Gmina Zator, UKS Sokół .

Zadanie finansowane ze środków Gminy Zator.

turniej-solectw-plakat